BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
1IB CL100X60100X60 KANAL İÇİ TUTUCUAD
2IB CL100X80100X80 KANAL İÇİ TUTUCUAD
3IB CL120X60120X60 KANAL İÇİ TUTUCUAD
4IB CL40X4040X40 KANAL İÇİ TUTUCUAD
5IB CL40X6040X60 KANAL İÇİ TUTUCUAD
6IB CL40X8040X80 KANAL İÇİ TUTUCUAD
7IB CL60X4060X40 KANAL İÇİ TUTUCUAD
8IB CL60X6060X60 KANAL İÇİ TUTUCUAD
9IB CL60X8060X80 KANAL İÇİ TUTUCUAD
10IB CL80X6080X60 KANAL İÇİ TUTUCUAD
11IB CL80X8080X80 KANAL İÇİ TUTUCUAD
12IB COV100TABAN 100MM KANAL KAPAĞIMT
13IB COV25TABAN 25MM KANAL KAPAĞIMT
14IB COV40TABAN 40MM KANAL KAPAĞIMT
15IB COV60TABAN 60MM KANAL KAPAĞIMT
16IB COV80TABAN 80MM KANAL KAPAĞIMT
17IB DNA10G15X13 ESNEK KABLO KANALIAD
18IB DNALG42,5X48,5 ESNEK KABLO KANALIAD
19IB DNAMG32,0X38,5 ESNEK KABLO KANALIAD
20IB DNASG17,50 X 23,00 ESNEK YAPISKANLI KANALAD