BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
1SAL SAL/CL12BORULAR İÇİN KLİPSAD
2SAL SAL/CL17BORULAR İÇİN KLİPSAD
3SAL SAL/CL22BORULAR İÇİN KLİPSAD
4SAL SAL/PA610 GPOLYAMİD SPİRAL BORU GRİMT
5SAL SAL/PA610 SPOLYAMİD SPİRAL BORU SİYAHMT
6SAL SAL/PA612 GPOLYAMİD SPİRAL BORU GRİMT
7SAL SAL/PA612 SPOLYAMİD SPİRAL BORU SİYAHMT
8SAL SAL/PA614 GPOLYAMİD SPİRAL BORU GRİMT
9SAL SAL/PA614 SPOLYAMİD SPİRAL BORU SİYAHMT
10SAL SAL/PA617 GPOLYAMİD SPİRAL BORU GRİMT
11SAL SAL/PA617 SPOLYAMİD SPİRAL BORU SİYAHMT
12SAL SAL/PA619 GPOLYAMİD SPİRAL BORU GRİMT
13SAL SAL/PA619 SPOLYAMİD SPİRAL BORU SİYAHMT
14SAL SAL/PA622 GPOLYAMİD SPİRAL BORU GRİMT
15SAL SAL/PA622 SPOLYAMİD SPİRAL BORU SİYAHMT
16SAL SAL/PA623 GPOLYAMİD SPİRAL BORU GRİMT
17SAL SAL/PA623 SPOLYAMİD SPİRAL BORU SİYAHMT
18SAL SAL/PA626 GPOLYAMİD SPİRAL BORU GRİMT
19SAL SAL/PA626 SPOLYAMİD SPİRAL BORU SİYAHMT
20SAL SAL/PA629 GPOLYAMİD SPİRAL BORU GRİMT